Currently browsing: Cbam

Cơ chế CBAM: Doanh nghiệp cần khai báo về phát thải từ lượng điện tiêu thụ

Trong giai đoạn chuyển tiếp của Cơ chế CBAM EU, các nhà nhập khẩu sản phẩm xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, hydrogen theo quy định cần báo cáo phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp của sản phẩm – bao gồm lượng phát thải từ điện năng […]

Read more

Doanh nghiệp cần thích ứng ra sao với cơ chế CBAM của EU?

Chỉ còn ít ngày nữa Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU sẽ chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp (từ ngày 01/10/2023). Chủ động thích ứng hiệu quả với CBAM là bài toán đang đặt ra với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt […]

Read more